GALLERY

View all

Buổi Học Làm Sách {Lớp 11-14 Tuổi}

Buổi Học Làm Sách {Lớp 11-14 Tuổi} 

Chép Hoa Lá, Quan Sát Thiên Nhiên

Chép Hoa Lá, Quan Sát Thiên Nhiên {Lớp 11-14 Tuổi}              ...

Hình Họa Cơ Bản {Lớp 11-14 Tuổi}

Hình Họa Cơ Bản {Lớp 11-14 Tuổi}

Lớp Học Sáng Tạo 11-14 Tuổi

Lớp Học Sáng Tạo 11-14 Tuổi

Lớp Sáng Tạo 11-14 Tuổi

Lớp Sáng Tạo 11-14 Tuổi

Sáng Tạo Với Bột Giấy Bồi {Lớp 11-14 Tuổi}

Sáng Tạo Với Bột Giấy Bồi {Lớp 11-14 Tuổi}

Sáng Tạo Với Mặt Nạ Bồi {Lớp 11-14 Tuổi}

Sáng Tạo Với Mặt Nạ Bồi {Lớp 11-14 Tuổi} 

Ứng Tác Với Tranh Đông Hồ {Lớp 11-14 Tuổi}

Ứng Tác Với Tranh Đông Hồ  {Lớp 11-14 Tuổi}

VỀ CHÚNG TÔI

GIANG

Cô tên thật là Trần Thị Cẩm Ly, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1971 tại Sài Gòn. Nguyên quán ở Quy Nhơn, Bình Định. Cô là con thứ ba (vì vậy thường được...

View more

Cô tên thật là Trần Thị Cẩm Ly, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1971 tại Sài Gòn. Nguyên quán ở Quy Nhơn, Bình Định. Cô là con thứ ba (vì vậy thường được...

View more

LÊ GIANG

After completing her MA degree in Fine Art in London, Le Giang returned to her hometown - Hanoi to set up an independent art and education space as...

View more